นี่คือ “14 ทักษะ ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดปี 2018”
จากผลสำรวจจัดอันดับของ LinkedIn ที่คุณควรรู้ (ไม่ว่าจะหางานหรือสมัครงานก็ตาม)

อ่าน: Elon Musk ฝากบอกคนรุ่นใหม่.. “ทักษะสำคัญกว่าใบปริญญา”

โดยเราแบ่งทักษะเป็น 2 แบบได้แก่ Hard Skills และ Soft Skills

 

Hard Skills คืออะไร?

Hard Skills คือความสามารถที่สอนได้ และวัดผลได้ เช่น
ทักษะพิมพ์ดีด คณิต การเขียน อ่าน และการใช้ Software ต่างๆ

ส่วนใหญ่การมีทักษะนี้ที่ดีจะใช้ สมองซีกซ้าย แหล่งประมวล Logic ต่างๆ
จึงถูกวัดผลได้ง่าย และสามารถเรียนรู้จากหนังสือและโรงเรียนได้

10 Hard Skills ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด

 1. Cloud & Distributed Computing
 2. Statistical Analysis and Data Mining
 3. Middleware and Integration Software
 4. Web Architecture and Development Framework
 5. User Interface Design
 6. Software Revision Control Systems
 7. Data Presentation
 8. SEO/SEM Marketing
 9. Mobile Development
 10. Network and Information Security

นี่ไม่ใช่ Skills ด้าน Technology “ยํ้าว่านี่ไม่ใช่ Rank เฉพาะด้าน Tech อย่างเดียว”
แต่รวมถึง Hard Skills ทั้งหมด เราคงเริ่มมองเห็นงานแห่งอนาคตกันบ้างแล้ว..

แม้กระทั้ง Skills ที่ไม่ต้องเขียนโปรแกรม ก็ยังอยู่ในหมวดด้าน Tech เลย
ไม่ว่าจะ UI Design, Data Presentation, หรือ SEO

แต่นั่นยังไม่พอ! คนที่จะเป็นผู้นำ Hard Skills มันไม่พอ

“57% ของผู้นำบอกว่า Soft Skills สำคัญกว่า Hard Skills“

แม้แต่ Eric Schmidt อดีตผู้บริหาร Google และ Sheryl Sandberg COO ของ Facebook ก็ยังเห็นด้วย

 

Soft Skills หละ?

เป็น Skills ที่จับต้องได้ยากและวัดผลยาก เช่น จรรยาบรรณ การเข้าสังคม การฟังผู้อื่น

มักเป็นทักษะเกี่ยวกับคน สังคม หรือบุคลิกภาพ ซึ่งประมวลผลจากสมองซีกขวา
แต่ข้อดีคือเป็นทักษะที่ยืดหยุ่นและใช้ในทุกอาชีพได้ ได้แก่

 1. Leadership
 2. Communication
 3. Collaboration
 4. Time Management
ที่มา: The Most In-Demand Hard and Soft Skills of 2018