ต้อนรับเดือนแห่งความสดใสด้วยคอร์สใหม่จาก FutureSkill ซึ่งเดือนเมษายน 2567 นี้ มีคอร์สใหม่มากมาย พร้อมด้วยส่วนลดที่ FutureSkill มอบให้คุณต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ และคอร์สใหม่ประจำเดือนนี้มีอะไรบ้างมาดูกัน

วิธีคิดและการสร้างแรงจูงใจเพื่อพิชิตยอดขายหลักล้าน

Course Highlight

 • วิธีฝึกให้เป็นคนคิดบวก
 • ตั้งเป้าหมายและวางแผนแบบทำให้สำเร็จได้จริง
 • วิธีเอาชนะความกลัวการถูกปฏิเสธ

.

กลยุทธ์สร้างยอดขาย จากวิธีขายทางไกล

Course Highlight

 • ทักษะสำคัญในการสร้างความเชื่อใจทาง Virtual
 • ขั้นตอนเตรียมตัวก่อนการประชุมแบบมือโปร
 • องค์ประกอบสำคัญในการทำ Virtual Selling ให้สำเร็จ

.

เข้าใจศาสตร์แห่งการนอน เพื่อการนอนหลับที่ดีและมีคุณภาพ

Course Highlight

 • ท่ามกลางภารกิจมากมายในชีวิตประจำวัน เวลาที่จำกัด ภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น อาจทำให้เราวางเรื่องการนอนหลับไว้ในลำดับรองลงไป หรือมองข้ามความสำคัญของการนอนหลับ อย่างไรก็ตาม การนอนหลับอย่างเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ เพราะการนอนหลับที่ดีเปรียบเสมือนรากฐานที่สำคัญในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อสุขภาพที่ดี จึงชวนทุกคนมาสำรวจตัวเองว่ากำลังมีพฤติกรรมที่ไม่เอื้อต่อการนอนอยู่หรือไม่ และมาเรียนรู้เรื่องสุขภาพการนอนและวิธีการนอนหลับให้ดียิ่งขึ้น

.

การสร้างและเผยแพร่รายงาน จาก Power BI

Course Highlight

 • Power BI Service, การเผยแพร่รายงาน, การทำงานรายงานร่วมกับผู้อื่นและการจัดการสิทธิ์, Power BI on mobile

โปรแกรมที่ต้องใช้

 • Power BI

.

ออกแบบการแสดงผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพบน Power BI

Course Highlight

 • Visualization, การสร้างรายงานที่มีปฏิสัมพันธ์, การนำเสนอเรื่องราวเพื่อเล่าข้อมูล, การออกแบบ Dashboard

โปรแกรมที่ต้องใช้

 • Power BI

.

คำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลใน Power BI ด้วยภาษาคำสั่ง DAX

Course Highlight

 • DAX , การประยุกต์ DAX สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

โปรแกรมที่ต้องใช้

 • Power BI

.

การใช้เครื่องมือ Power Query ปรับแต่งข้อมูลใน Power BI

Course Highlight 

 • ผู้เรียนจะได้รู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและ Feature โดยภาพรวมของ Power BI พร้อมทั้งวิธีการการจัดการข้อมูลและทำความสะอาดข้อมูล
 • ภาพรวมของ Power BI
 • การจัดการข้อมูลและการทำความสะอาดข้อมูล

โปรแกรมที่ต้องใช้

 • Power BI

.

การสร้างรายงานบน Excel โดยใช้ Pivot Table และ Pivot Chart

Course Highlight

 • สามารถวิเคราะห์และสรุปข้อมูลด้วย Pivot Table ใน Excel ได้
 • สามารถสร้างแผนภาพด้วย Pivot Chart ได้

.

การวิเคราะห์ ทำความเข้าใจ และหา Insights จากข้อมูล (EDA) โดยใช้ Excel

Course Highlight

 • ทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และ หา Insights จากข้อมูล ใช้ Functions ใน Excel เพื่อทำความสะอาด และจัดรูปแบบข้อมูลให้เหมาะสม (Math, Stats, Logical, Text Functions)

.

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้ Excel

Course Highlight

 • เข้าใจแหล่งที่มาของข้อมูลต่าง ๆ กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล และใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจได้

.

บริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการทำบัญชี สำหรับผู้ประกอบการ

Course Highlight

 • เจ้าของกิจการยังมองว่าบัญชีและภาษีเป็นโจทย์ยากอยู่หรือเปล่า ทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ นั้นย่อมต้องมีการจัดการบัญชีและภาษีเป็นเรื่องสำคัญที่ขาดไม่ได้

ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจทุกท่าน มาเรียนรู้ภาพรวมด้านบัญชีและภาษีที่ควรรู้ ดังนี้

 • ประเภทและส่วนประกอบของงบการเงิน
 • จุดเวลาที่ควรเตรียมพร้อมสำหรับการนำส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
 • การวิเคราะห์หน้ารายงานผู้สอบบัญชี
 • ภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
 • ภาษีรายเดือน
 • ภาษีรายปี
 • อธิบายความแตกต่างระหว่างกำไรทางบัญชี และ กำไรทางภาษี
 • อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่เจ้าของกิจการ

.

เชื่อมต่อเว็บไซต์กับข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ โดยใช้ API

Course Highlight

 • ผู้เรียนเข้าใจพื้นฐานการใช้งานข้อมูลจาก API
 • ผู้เรียนสามารถใช้ Fake API ทดสอบและพัฒนาโปรเจกต์เพื่อทำความเข้าใจโครงสร้าง API จริงๆ
 • ผู้เรียนสามารถออกแบบเว็บไซต์ตามหลักการ UX/UI พื้นฐาน
 • ผู้เรียนสามารถนำเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น deploy เพื่อเผยแพร่ได้

พื้นฐานที่จำเป็น?/สิ่งที่ต้องมี

 • พื้นฐาน HTML, CSS, JavaScript

โปรแกรมที่ต้องใช้ / สเปคคอม

 • VS Code

.

เพิ่มลูกเล่นให้กับเว็บไซต์ด้วย JavaScript

Course Highlight

 • JavaScript เหมือนเป็นกล้ามเนื้อให้ร่างกายสามารถขยับ และทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ ถ้าเว็บไซต์ไม่มี JavaScript ความน่าสนใจและประโยชน์ของเว็บไซต์ก็จะแทบไม่มี

พื้นฐานที่จำเป็น?/สิ่งที่ต้องมี

 • พื้นฐาน HTML, CSS, JavaScript

โปรแกรมที่ต้องใช้ / สเปคคอม

 • VS Code
 • Google Chrome/Mozilla Firefox/Safari

.

ปรับแต่งและจัดวางสไตล์ของเว็บไซต์ด้วย CSS

Course Highlight

 • CSS พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

พื้นฐานที่จำเป็น?/สิ่งที่ต้องมี

 • พื้นฐาน HTML, CSS, JavaScript

โปรแกรมที่ต้องใช้ / สเปคคอม

 • VS Code
 • Google Chrome/Mozilla Firefox/Safari

.

Course Highlight

 • คอร์สที่จะพาคุณสู่โลกการทำเว็บ เริ่มจาก 0 จนถึงทำเป็น สามารถทำเว็บของตัวเองออกมาได้จริง

พื้นฐานที่จำเป็น?/สิ่งที่ต้องมี

 • พื้นฐาน HTML, CSS, JavaScript

โปรแกรมที่ต้องใช้ / สเปคคอม

 • VS Code
 • Google Chrome/Mozilla Firefox/Safari
 • ต่ออินเทอร์เน็ตได้ (เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมครั้งแรก)