เรียนผู้ใช้งาน FutureSkill ทุกท่าน

ทางทีมงานจะมีการปรับปรุงระบบของแพลตฟอร์มในวันที่ 2 พ.ค. 2567 ตั้งแต่เวลา 21:00 – 24:00 น.

ในช่วงเวลาดังกล่าวอาจพบปัญหาการใช้งานผิดปกติชั่วคราว จึงขอความร่วมมือให้ผู้เรียน “งดเข้าใช้แพลตฟอร์ม” ในช่วงเวลาดังกล่าว

ทางทีมงาน FutureSkill ขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ