คอร์สเรียนออกใหม่ต้อนรับเดือน กรกฎาคม 2024 … มาพร้อมกับสกิลที่หลากหลายให้คุณได้อัปเลเวลตัวเองที่เหมาะกับคุณ จะมีคอร์สไหนบ้างไปดูกันเลย

นำทีมสร้างความสำเร็จสู่องค์กร

ไฮไลต์ของคอร์สเรียนนี้

 • การตั้งเป้าหมายคือสิ่งที่สำคัญของการกำหนดทิศทางการปฏิบัติงาน ในฐานะบทบาทหัวหน้างานจะต้องสามารถช่วยลูกทีมกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องไปสู่ผลลัพธ์ตามที่องค์กรต้องการได้
 • หลายคนอาจจะได้ยินคำว่า กลยุทธ์ หรือ Strategy มาหลายครั้ง ในบทบาทของหัวหน้างานจะสามารถกำหนดเป้าหมายงานที่สอดคล้องจากกลยุทธ์ได้อย่างไร 
 • เราอยู่ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงคือเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ หัวหน้างานหรือผู้นำที่ดีคือผู้นำที่สามารถนำพาทีม และองค์กรก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับแรงบันดาลใจ แนวคิดแบบใดที่จะนำพาสมาชิกในทีมก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงไปได้
 • สัมภาษณ์สองผู้บริหาร เพื่อทำความเข้าใจในสถานการณ์จริงว่าทักษะต่างๆ ที่จำเป็นของหัวหน้างานนั้น มีอะไรบ้าง และการนำไปใช้จริงให้ประสบความสำเร็จ หัวหน้างานจะต้องทำอย่างไร?

การพัฒนาผลการปฏิบัติงานลูกทีม

ไฮไลต์ของคอร์สเรียนนี้

 • เครื่องมือของการบริหารจัดการลูกทีมที่หัวหน้างานจะต้องสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพคือการให้ Feedback 
 • หนึ่งในทักษะการพัฒนาคนที่หัวหน้างานที่ดีจะต้องมีคือทักษะการโค้ช หัวหน้าจำเป็นที่จะต้องเข้าใจและสามารถใช้ในการโค้ชชิ้งลูกน้องในทีมได้ โดยมีรูปแบบโมเดลของการโค้ชชิ่งที่เข้าใจง่ายๆ และสามารถเริ่มต้นฝึกทักษะสำคัญที่จะโค้ชชิ่งได้คือการตั้งคำถามที่ทรงพลัง และการฟังอย่างตั้งใจ 
 • การพูดคุยเรื่องผลการปฏิบัติงานคือหัวใจสำคัญที่สุดของการเป็นหัวหน้างาน และไม่มีรูปแบบที่ตายตัว ความสำคัญที่หัวหน้างานจะต้องใส่ใจในการพูดคุยเรื่องผลการปฏิบัติงาน กับ 7 ขั้นตอนของการพูดคุยเรื่องผลการปฏิบัติงานที่นำไปใช้ได้ทันที

การบริหารทีมเพื่อสร้างผลลัพธ์

ไฮไลต์ของคอร์สเรียนนี้

 • เราอาจเข้าใจว่าคำว่า Leadership หรือภาวะผู้นำ ฟังแล้วได้รับแรงบันดาลใจมากกว่า Management หรือการจัดการ แต่ในโลกของการทำงานจริง เราจะต้องบริหารจัดการ มากกว่าที่จะแสดงบทบาทผู้นำ สถานการณ์แบบใดที่จะนำมาเลือกใช้ระหว่าง Leadership และ Management เพื่อบริหารจัดการทีมให้ได้อย่างเหมาะสม
 • การมอบหมายงานไม่ใช่บทบาทแต่เป็นหน้าที่ของหัวหน้างาน แต่ ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถมอบหมายงานยังไงก็ได้ และลูกทีมจะทำตาม หรือทำด้วยความเต็มใจเสมอ ความสำคัญในศิลปะการมอบหมายงานจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับทุกๆ ฝ่ายทั้งตัวคุณเอง ตัวผู้ที่ได้รับมอบหมาย และองค์กร 
 • หัวหน้างานคือบุคคลที่จะต้องผลักดันศักยภาพสุงสุดของลูกทีม เพื่อสร้างผลลัพธ์ให้กับทีม และองค์กร ทุกคนสามารถมีโอกาสที่จะสูญเสียแรงจูงใจ และอยากจากองค์กรไป การสร้างแรงจูงใจเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่นำมาประยุกต์ใช้ให้หัวหน้างานสร้างแรงจูงใจให้กับลูกทีมได้ พร้อมเทคนิคการสร้างแรงจูงใจต่างๆ ที่มีแนวคิด และทฤษฎีเป็นพื้นฐาน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจ กรณีเจอกับลูกทีมที่กำลังเป็นปัญหา
 • เรามักจะได้ยินว่าทักษะการทำงานจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทักษะของบุคลากรองค์กรจะสะท้อนผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์กร ดังนั้นบทบาทการพัฒนาลูกทีมจึงเป็นเรื่องที่หัวหน้างานต้องรับผิดชอบและควรให้ความสำคัญ 

การบริหารตนเองเพื่อสร้างผลลัพธ์แบบหัวหน้างาน

ไฮไลต์ของคอร์สเรียนนี้

 • เราอาจเข้าใจว่าคำว่า Leadership หรือภาวะผู้นำ ฟังแล้วได้รับแรงบันดาลใจมากกว่า Management หรือการจัดการ แต่ในโลกของการทำงานจริง เราจะต้องบริหารจัดการ มากกว่าที่จะแสดงบทบาทผู้นำ สถานการณ์แบบใดที่จะนำมาเลือกใช้ระหว่าง Leadership และ Management เพื่อบริหารจัดการทีมให้ได้อย่างเหมาะสม
 • การมอบหมายงานไม่ใช่บทบาทแต่เป็นหน้าที่ของหัวหน้างาน แต่ ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถมอบหมายงานยังไงก็ได้ และลูกทีมจะทำตาม หรือทำด้วยความเต็มใจเสมอ ความสำคัญในศิลปะการมอบหมายงานจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับทุกๆ ฝ่ายทั้งตัวคุณเอง ตัวผู้ที่ได้รับมอบหมาย และองค์กร 
 • หัวหน้างานคือบุคคลที่จะต้องผลักดันศักยภาพสุงสุดของลูกทีม เพื่อสร้างผลลัพธ์ให้กับทีม และองค์กร ทุกคนสามารถมีโอกาสที่จะสูญเสียแรงจูงใจ และอยากจากองค์กรไป การสร้างแรงจูงใจเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่นำมาประยุกต์ใช้ให้หัวหน้างานสร้างแรงจูงใจให้กับลูกทีมได้ พร้อมเทคนิคการสร้างแรงจูงใจต่างๆ ที่มีแนวคิด และทฤษฎีเป็นพื้นฐาน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจ กรณีเจอกับลูกทีมที่กำลังเป็นปัญหา
 • เรามักจะได้ยินว่าทักษะการทำงานจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทักษะของบุคลากรองค์กรจะสะท้อนผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์กร ดังนั้นบทบาทการพัฒนาลูกทีมจึงเป็นเรื่องที่หัวหน้างานต้องรับผิดชอบและควรให้ความสำคัญ 

ทัศนคติที่จำเป็นต่อการเป็นหัวหน้างาน

ไฮไลต์ของคอร์สเรียนนี้

 • เมื่อเข้ามาสู่บทบาทหัวหน้างาน มีหลายความรับผิดชอบที่แตกต่างออกไปจากเดิม และมีทักษะที่ท้าทาย แต่จำเป็นที่ต้องทำให้ได้คือการบริหารจัดการคน แต่ก่อนที่เราจะเข้าใจรายละเอียดในทักษะที่จำเป็นต้องเข้าใจถึงบทบาทหัวหน้างานต่อองค์กร และแนวคิดที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ก้าวเข้ามาเป็นหัวหน้างาน
 • สิ่งแรกที่คุณต้องทำเมื่อเริ่มต้นเข้ามารับบทบาทหัวหน้างานคือการสร้างความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจ 
 • ความสำเร็จที่ถูกต้องในฐานะบทบาทหัวหน้างาน ว่าควรมีมุมมองไปที่จุดไหน ที่จะช่วยสร้างความสำเร็จให้กับตนเอง และทีม

กลยุทธ์นำเสนอนิยายรักอย่างไรให้ขายได้และเป็นที่รู้จัก

ไฮไลต์ของคอร์สเรียนนี้

 • ผู้เรียนที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนิยายมาบ้างแล้ว แต่อยากจะต่อยอดหรือ ลงลึกในการเขียนนิยายรักมากขึ้น
 • ผู้เรียนมือใหม่ที่มีความฝันอยากเป็นนักเขียนนิยายรักมืออาชีพ
 • ผู้เรียนที่เคยเขียนนิยายมาแล้ว แต่เจออุปสรรค เช่น คิดพล็อตไม่โดน บรรยายไม่เก่ง คนไม่อ่าน ไม่ดัง เขียนไม่จบ คนไม่ติดตาม
 • ผู้เรียนที่เขียนนิยายและมีความฝันอยากให้นิยายทำเป็นซีรีส์

ต่อยอดไอเดียสู่การวางพล็อตเขียนนิยายรัก

ไฮไลต์ของคอร์สเรียนนี้

 • ในบทเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักโดยรวมในการเขียนบรรยาย, วิธีการเก็บคลังคำศัพท์สำหรับการเขียนนิยาย และเจาะลึกในแต่ละส่วนตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง

เทคนิคหาไอเดียสร้างโลกนิยายรักที่สมบูรณ์แบบ

ไฮไลต์ของคอร์สเรียนนี้

ในบทเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้รู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับโลกของนิยายรักแบบเจาะลึก, กระบวนการหาไอเดียของนิยายรักอย่างมีหลักการ การสร้างตัวละครให้มีมิติ และการวางพล็อตเรื่องออกมาอย่างไรให้น่าสนใจ

ตัดสินใจทางธุรกิจแบบตีโจทย์แตกด้วยการใช้ข้อมูลผ่านเคสธุรกิจจริง

.

ไฮไลต์ของคอร์สเรียนนี้

 • ลงลึกถึงรายละเอียดในการใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจให้เกิดผลจริงทางธุรกิจผ่านตัวอย่างจริงจากกรณีศึกษาต่างๆ ทั้งจากตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จ และตัวอย่างที่มอบ learning ให้กับธุรกิจในแง่มุมต่างๆ พร้อมกับกลเม็ดในการนำเสนอข้อมูลที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนสามารถใช้ได้จริง

เก็บข้อมูลตรงกลุ่มเป้าหมายเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่ตรงจุด

.

ไฮไลต์ของคอร์สเรียนนี้

 • เมื่อมีโจทย์ทางธุรกิจมาให้วิเคราะห์ วิธีการหาข้อมูลที่ต้องการจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการใช้ข้อมูล EP นี้จึงจะได้เรียนรู้วิธีในการหาข้อมูลที่ต้องการ แนวทางการเก็บข้อมูล และข้อควรระวังเมื่อต้องทำงานกับข้อมูลเป็นจำนวนมาก

วิเคราะห์โจทย์ธุรกิจได้แม่นยำด้วยพื้นฐานการตั้งคำถามผ่าน 5 Steps of Data Decision Making

ไฮไลต์ของคอร์สเรียนนี้

 • เรียนรู้ขั้นตอนพื้นฐานของโจทย์ทางธุรกิจ และการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจผ่าน 5 Steps of Data Decision Making รวมถึงวิธีการตั้งเป้าหมายในการแก้โจทย์อย่างตรงประเด็น

Network Security และ การทดสอบประเมินช่องโหว่ในด้าน Cybersecurity

ไฮไลต์ของคอร์สเรียนนี้

 • ระบบเครือข่ายมีความสำคัญยิ่งยวด เนื่องจากเป็นเส้นทางในการเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูล การเข้าใจความเสี่ยงและภัยคุกคามตลอดจนมาตรการต่างๆเพื่อสร้างให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยต่อเครือข่ายจึงมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าส่วนอื่นๆ และการตรวจสอบประเมินความเสี่ยงอย่างมืออาชีพจำเป็นต้องเข้าใจถึงความเสี่ยงต่างๆและความท้าทายต่างๆที่มีอยู่ในระบบเครือข่าย

ศาสตร์การเข้ารหัสและมาตรการพื้นฐานด้าน Cybersecurity

ไฮไลต์ของคอร์สเรียนนี้

 • การเข้ารหัสเป็นมาตรการขั้นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับข้อมูล และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้นอกจากวิทยาการในการเข้ารหัสแล้วยังมีมาตรการขั้นพื้นฐานที่จำเป็นอีกหลายมาตรการที่ผู้เชี่ยวชาญจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจหลักการเพื่อสามารถนำไปต่อยอดในการทำให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยต่อข้อมูลและระบบในภาพรวมต่อไปได้

พื้นฐาน Cybersecurity ที่สำคัญเพื่อการปกป้องระบบและข้อมูล

ไฮไลต์ของคอร์สเรียนนี้

 • ทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ยุคองค์กรดิจิทัลเต็มรูปแบบ จึงทำให้การป้องกันภัยทางไซเบอร์เป็นเรื่องสำคัญยิ่งยวดและกำลังเป็นที่ต้องการอย่างกว้างขวางทั่วโลก หลักสูตรนี้จะช่วยพาคุณก้าวเข้าสู่โลกแห่งความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกๆวัน
 • คุณจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์สมัยใหม่ ปลดล็อกความลับของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริง แต่ละบทเรียนจะปูรากฐานที่สำคัญให้คุณได้เข้าใจถึงหลักพื้นฐานที่สำคัญในการป้องกันทางดิจิทัล
 • เริ่มต้นการเดินทางของคุณสู่การเป็นฮีโร่ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่นี่

เพิ่มประสิทธิภาพการตลาด สร้างระบบ Marketing Automation

ไฮไลต์ของคอร์สเรียนนี้

 • ลองสร้าง Automation Workflow ตั้งแต่ต้นจนจบแบบจับมือทำผ่านเครื่องมือ PAM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้คุณได้วางแผนการตลาดอย่างแม่นยำและเพิ่มยอดขายด้วยกลยุทธ์แห่งอนาคตกับ Marketing Automation!

วิเคราะห์โจทย์ธุรกิจเพื่อเพิ่มยอดขายผ่านการทำการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Marketing Automation

ไฮไลต์ของคอร์สเรียนนี้

 • เจาะลึกลงไปการทำระบบ Marketing Automation จริงถึงข้อดี ข้อเสีย และข้อจำกัดของการทำระบบ Automation ใน use case ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นตัวอย่างในการสร้างระบบของตัวเองได้

ตีโจทย์การตลาดอย่างแม่นยำ สร้าง Seamless Customer’s Journey ได้ด้วย Automation Framework

.

ไฮไลต์ของคอร์สเรียนนี้

 • ปูพื้นฐานของการทำ Automation ตั้งแต่ความสำคัญของการทำระบบอัตโนมัติ การสร้าง Canvas ออกแบบวิธีการสร้างระบบ รวมไปถึงการตีโจทย์ธุรกิจและวิธีการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับระบบของงาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเพิ่มยอดขายได้อย่างแม่นยำผ่านการทำ Marketing Automation

เทคนิคการใช้เสียงในแต่ละแพลตฟอร์มให้ดังและต่อยอดการสร้างรายได้

ไฮไลต์ของคอร์สเรียนนี้

 • ในบทเรียนนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทรนด์ของคอนเทนต์และวิธีการในการสร้างตัวตนของแต่ละแพลตฟอร์มที่มีความแตกต่างกันอย่าง TikTok ที่เป็น Short Form และ Youtube / Facebook ที่เป็น Long Form โดยหลังจากนั้นผู้เรียนจะได้เข้าใจกับกลไกการหางานเพื่อสร้างรายได้ในวงการเสียง พร้อมกับการสร้าง Portfolio ที่มีคุณภาพ

การสร้างคอนเทนต์ด้วยเสียงให้เข้าถึงอารมณ์

ไฮไลต์ของคอร์สเรียนนี้

 • ในบทเรียนนี้ผู้เรียนจะได้เห็นกระบวนการสร้างคอนเทนต์การพากย์ 4 แบบคือ พากย์หมาแมว, พากย์ตัวละครหนัง/อนิเมะ, พากย์ท่องเที่ยว, และพากย์แบบรีวิว โดยในแต่ละรูปแบบการพากย์ก็จะชี้ให้เห็นถึงวิธีการเขียนสคริปต์การเล่าเรื่องให้น่าสนใจ, การนำทฤษฏีการพากย์มาปรับใช้จริง และปิดท้ายด้วยการดีไซน์เสียงที่เหมาะสมกับสคริปต์และคอนเทนต์นั้น

ปูพื้นฐานเข้าสู่โลกของการใช้เสียงในการทำคอนเทนต์ให้น่าดึงดูด

ไฮไลต์ของคอร์สเรียนนี้

 • ในบทเรียนนี้ผู้เรียนจะได้เข้าใจกับโลกของการ “พากย์เสียง” ว่าเสียงของเรานั้นสามารถนำไปสร้างรายได้ด้วยวิธีการไหนได้บ้าง พร้อมกับหลักทฤษฎีการพากย์ต่างๆ เช่น องค์ประกอบเสียง, การวิเคราะห์, การรักษาเส้นเสียง ที่จะช่วงส่งเสริมให้การพากย์ของคุณเข้าถึงอารมณ์ สุดท้ายเรียนรู้วิธีการวอร์มเสียงเพื่อเริ่มต้นการพากย์อย่างสมบูรณ์แบบ