ทำไมต้อง FutureSkill for Business

FutureSkill for Business Platform
การเรียนรู้ยุคดิจิทัลที่ครบที่สุด

ด้วยหลักสูตรสำหรับทุกบทบาท และระบบที่ครอบคลุมทุกการใช้งาน FutureSkill for Business จะช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นเรื่องง่าย

สร้างประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ให้กับบุคลากร ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่พัฒนาเพื่อ ยกระดับความรู้องค์กร สู่ความแตกต่างที่เหนือกว่า

FutureSkill ก่อตั้งขึ้นในปี 2019 จากมุมมองที่อยากจะสร้าง แหล่งเรียนรู้ที่ประหยัดทั้งเงินและเวลา ปัจจุบันเรามีผู้เรียน มากกว่า 100,000 คน โดยเราเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ ออนไลน์ ที่มีทักษะให้เรียนรู้ได้มากกว่า 140 คอร์ส ครอบคลุมทั้ง Hard Skills และ Soft Skill พร้อมรองรับ การลงมือทําจริง ผ่านแบบฝึกหัดและ Projectระหว่างเรียน พร้อมทั้งออกใบ Certificate รับรองการเรียน ที่สามารถนํา ไปใช้การเพิ่มความน่าเชื่อถือในการทํางานได้ ซึ่งในปัจจุบัน มีผู้ได้รับใบ Certificate ไปแล้วมากกว่า 11,000 ใบ

นอกจากนั้น FutureSkill ยังเป็นที่แรกในประเทศไทย ที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้แบบ ‘ไม่จํากัดทุกคอร์ส’ เพราะ FutureSkill เล็งเห็นว่าการจะสร้าง สิ่งใหม่นั้น ต้องใช้หลากหลาย ความรู้ ทักษะและองค์ประกอบต่างๆ ผสมผสานกัน หรือที่เรียกว่า ‘Connecting the dots’ และเรายังไม่หยุดเพียงแค่นี้ ในทุกๆ วัน ทีมงานมืออาชีพกว่า 50 ชีวิตของเรา กําลังศึกษาละสร้างสรรค์คอร์สเรียนและประสบการณ์เรียนรู้รูปแบบใหม่ ที่มีคุณภาพมากขึ้นและ ตอบโจทย์กับปัจจุบันและอนาคตมากยิ่งขึ้นเพราะเราเชื่อว่า ทักษะที่สําคัญ เปลี่ยนชีวิตคน และสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้ประเทศไทยได้

ก้าวผ่านทุกการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้ดีกว่าที่เป็นมา

30+

มากกว่า 30 องค์กรและสถานศึกษา

10000+

ผู้เรียนได้ให้ความสนใจจากหลากหลายอาชีพ

1400+

มีบทเรียนจากคอร์สยอดนิยมที่ทุกองค์กรให้ความสนใจ

FutureSkill แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ขึ้นมา เพื่อเป็นที่ศึกษาและเพิ่มความรู้ให้กับคนไทยทุกคน ด้วยราคาที่เข้าถึงได้,การออกแบบการเรียนที่เน้นไปที่ ผลลัพธ์ของผู้เรียนจริงๆ และมีการรับรองที่ได้มาตรฐาน

วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย

FutureSkill แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ เพื่อเป็นที่ศึกษาและเพิ่มความรู้ให้กับคนไทยทุกคน ด้วยราคาที่เข้าถึงได้, การออกแบบการเรียนที่เน้นไปที่ผลลัพธ์ของผู้เรียนจริงๆ และมีการรับรองที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ทุกคนพร้อมแข่งขันในยุคที่ ทักษะ = โอกาส = รายได้ = อนาคต

เรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

FutureSkill แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ เพื่อเป็นที่ศึกษาและเพิ่มความรู้ให้กับคนไทยทุกคน ด้วยราคาที่เข้าถึงได้, การออกแบบการเรียนที่เน้นไปที่ผลลัพธ์ของผู้เรียนจริงๆ และมีการรับรองที่ได้มาตรฐาน

ความรู้ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง

เสริมสร้างความรู้เพิ่มเติมให้กับคนในองค์กร ได้เรียนรู้และนำไป พัฒนาองค์กร หรือบริษัท ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

พัฒนาทักษะให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง

เนื่องจากโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกวันการพัฒนา ทักษะ ของตัวพนักงานในองค์กรให้ดี และก้าวทันโลกจึงสำคัญในการพัฒนาทักษะ

องค์กร ที่ให้ความไว้วางใจเรา มีมากกว่า 30+ องค์กร

และมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคต คุณจึงจะสามารถมั่นใจได้ว่า FutureSkill for Business จะสามารถพัฒนาทักษะต่างๆให้กับองค์กรของคุณ

ทดลองใช้แพลตฟอร์ม ในการจัดการการเรียนรู้สำหรับองค์กรของคุณ

ติดต่อ

126/5 อาคาร ไทย ศรี ชั้น 2, ถนน กรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

อีเมล

[email protected]

Facebook

futureskill.co

@ 2022 Like me Co., Ltd All Right Reserved