พัฒนาศักยภาพนักเรียน ของคุณสำหรับยุคดิจิทัล

ด้วยแพลตฟอร์มที่ดีที่สุด

h_image

เพิ่มทักษะและการเรียนรู้ให้ทุกคนในองค์กร ด้วยคอร์ส ออนไลน์กว่า 140+ คอร์ส พร้อมระบบจัดการหลังบ้าน แบบองค์กรใหญ่สำหรับองค์กรยุคใหม่เช่นคุณ

ในสถาบันการศึกษาของเรา คุณจะได้เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ

10+

สถาบันสถานศึกษา


เปลี่ยนแปลงสถาบันศึกษาทางด้านดิจิทัล ด้วย FutureSkill

ระบบการจัดหลังบ้าน

การจัดการวิชา และนักเรียน

สำหรับอาจารย์ผู้สอน

dashboard

ด้วยระบบการจัดการหลังบ้านสำหรับอาจารย์ผู้สอน ของเรา สามารถบริหารจัดการข้อมูลการเรียนรู้ภาย ในสถาบันของคุณ ได้อย่างครอบคลุม เพื่อประสิทธิภาพ สูงสุดของการพัฒนาทักษะให้กับนักเรียนของคุณ

ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อโอกาสในการประสบความสำเร็จ

เรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ

เสริมสร้างความรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียนในสถาบัน ได้เรียนรู้และนำไปพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ความรู้ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง

เนื้อหาในคอร์สเรียนรองรับความรู้ที่จะสามารถนำไปใช้งานได้จริง

พัฒนาทักษะให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลง

เนื่องจากโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกวัน การพัฒนาทักษะของตนเองให้ดียิ่งขึ้นก้าวทันโลก

หลักสูตรยอดนิยม ตามหมวดหมู่ ในรูปแบบเส้นทางการเรียนรู้ที่คุณออกแบบเองได้

1/4

Technology


3 เส้นทางการเรียนรู้

Web Development

ทักษะทำแบบเว็บไซต์

Mobile Application

ทักษะการพัฒนาแอปพลิเคชัน

Data Science

ทักษะวิทยาการข้อมูล

ดูเพิ่มเติม ⟶

Business


2 เส้นทางการเรียนรู้

Data Visualization Storytelling

ทักษะการแสดงและการเล่าเรื่องข้อมูล

Digital Marketing

เทคนิคการตลาดแพลตฟอร์มออนไลน์

ดูเพิ่มเติม ⟶

Creativity


3 เส้นทางการเรียนรู้

Efficient Verbal & Visual Present

ทักษะการนำเสนอและทำ Presentation Slide

Communication Design

ทักษะการออกแบบทางการสื่อสารในองค์กร

Graphic & Video by Adobe

เก่งกราฟิก & ตัดวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe

ดูเพิ่มเติม ⟶

Productivity


2 เส้นทางการเรียนรู้

Program For Work Productivity

การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน

Smart Working Productivity

การทำงานอย่างสร้างสรรค์

ดูเพิ่มเติม ⟶

สำหรับผู้เรียน

หลากหลายคอร์ส เสริมสกิลสำคัญ ในการทำงานด้วย Software เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญทางสาขาวิชา

เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมรองรับอุปกรณ์ทุกชนิด ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และ สมาร์ทโฟน หลังจากเรียนจบได้รับใบประกาศนียบัตร

เสียงตอบรับจากองค์กรของเรา พูดถึง FutureSkill

ทดลองใช้แพลตฟอร์ม ในการจัดการการเรียนรู้สำหรับองค์กรของคุณ

ติดต่อ

126/5 อาคาร ไทย ศรี ชั้น 2, ถนน กรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

อีเมล

[email protected]

Facebook

futureskill.co

@ 2022 Like me Co., Ltd All Right Reserved