การดูสรุปข้อมูลลูกค้าและการบรอดแคสต์ | FutureSkill

การดูสรุปข้อมูลลูกค้าและการบรอดแคสต์

C
Chanakarn Chinchatchawal
เป็น CEO ที่ ZWIZ.AI

Episode 4: การดูสรุปข้อมูลลูกค้าและการบรอดแคสต์

นอกจากแชทบอทจะช่วยตอบคำถามได้แล้ว แชทบอทยังจำลูกค้าที่เข้ามาสนทนาได้ทุกราย และ เก็บบันทึกข้อมูลลูกค้ารวมถึงการสนทนาแบบละเอียด เราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการตลาด เช่นการส่งข้อความบรอดแคสต์ถึงกลุ่มลูกค้าตามที่เราต้องการได้ เช่น ส่งข้อความหาลูกค้าที่สนใจสินค้าในช่วงเวลา 1 เดือน เป็นต้น

  • การสรุปข้อมูล และ รายงานการสนทนา 
  • การสรุปข้อมูล และ รายชื่อลูกค้า
  • การบรอดแคสต์ ตามกลุ่มลูกค้า
Skills
bot
แชทบอท
Chatbot