การทำงานจะง่ายขึ้นถ้ามี Creative และความคิดเชื่อมโยง | FutureSkill
การทำงานจะง่ายขึ้นถ้ามี Creative และความคิดเชื่อมโยง


1.) Introduction
(1 นาที)
แนะนำคอร์สเรียน(1 นาที)
2.) Episode 1
(17 นาที)
ทำไมคนที่ประสบความสำเร็จยุคนี้ ต้องมี Creative(17 นาที)
3.) Episode 2
(9 นาที)
How to Think Outside the box? (9 นาที)
4.) Episode 3
(12 นาที)
Associative thinking (12 นาที)
5.) Episode 4
(12 นาที)
เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ด้วยการออกจาก Comfort zone เดิมๆ(12 นาที)
6.) Episode 5
(21 นาที)
เทคนิคการรับฟังคนอื่นอย่างแท้จริง(21 นาที)
7.) Episode 6
(21 นาที)
ไอเดียสร้างสรรค์จากความฟุ้งซ่าน(21 นาที)

การทำงานจะง่ายขึ้นถ้ามี Creative และความคิดเชื่อมโยง

7 บทเรียน |1 ชั่วโมง 36 นาที