การวัดผลจากการทำคอนเทนท์ | FutureSkill

การวัดผลจากการทำคอนเทนท์

36 ผู้เรียน
Nares Laopannarai
เป็น Co-Founders and Chief Operation Officer ที่ Stockquadrant
36 ผู้เรียน

Course 10: การวัดผลจากการทำคอนเทนท์

  • การวัดผลตอบรับจากการนำเสนอคอนเทนท์ เช่น ยอดวิว ยอด Engagement 
  • วิเคราะห์ผู้ติดตามคอนเทนท์ของเรา 
  • รวมถึงวิธีการสร้างช่องทางการชำระเงินให้กับลูกค้า
Skills
contentmarketing
contentwriting
Marketing