คนรุ่นใหม่เข้าใจการลงทุน | FutureSkill
คนรุ่นใหม่เข้าใจการลงทุน


1.) Introduction
(0 นาที)
แนะนำคอร์สเรียน(0 นาที)
2.) Episode 1
(16 นาที)
ทำไมการลงทุนถึงมีความสำคัญ(16 นาที)
3.) Episode 2
(17 นาที)
มือใหม่ทำความรู้จักกับหุ้นมีอะไรบ้าง(17 นาที)
4.) Episode 3
(14 นาที)
รู้จักกองทุนรวมทุกประเภท(14 นาที)
5.) Episode 4
(7 นาที)
ทำความรู้จักตราสารอนุพันธ์(7 นาที)
6.) Episode 5
(10 นาที)
ยอมรับความเสี่ยงก่อนเริ่มลงทุน(10 นาที)
7.) Episode 6
(14 นาที)
การจัดพอร์ตฟอร์ลิโอให้เหมาะสม(14 นาที)
8.) Episode 7
(16 นาที)
วิธีการตั้งเป้าหมายการลงทุนให้กับตัวเอง(16 นาที)
9.) Episode 8
(12 นาที)
ลงทุนไม่สำเร็จ ลองฝึกสร้างวินัยในการลงทุน(12 นาที)

คนรุ่นใหม่เข้าใจการลงทุน

9 บทเรียน |1 ชั่วโมง 51 นาที