คลิปโมชั่นโปรโมทสินค้าลง IG Story ด้วย After Effect ep.1 | FutureSkill

คลิปโมชั่นโปรโมทสินค้าลง IG Story ด้วย After Effect ep.1

88 ผู้เรียน
กมลทิพย์ ปิ่นนิล
เป็น Motion Director ที่ Infographic Thailand
88 ผู้เรียน
  • คลิปโมชั่นโปรโมทสินค้าลง IG Story ด้วย After Effect ep.1
  • การจัดการ Layer
  • การใช้เครื่องมือพื้นฐาน
  • การ Animate Font
  • การใช้ Effect พื้นฐาน
  • การรวมซีน (Pre-Composition)
  • การใส่เสียง
  • การตั้งค่าเรนเดอร์
Skills
โปรแกรมafter effect
igโปรโมทสินค้า
igstory
เรียนสเปเชียลเอฟเฟค
พื้นฐานafter effect
เรียนafter effect
เรียน motion graphic
คอร์สเรียน motion graphic
อบรมafter effect
aftereffect