ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกล้องและการถ่ายรูป | FutureSkill

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกล้องและการถ่ายรูป

60 ผู้เรียน
60 ผู้เรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกล้องและการถ่ายรูป

  • ทำความรู้จักกล้องแต่ละชนิด
  • ระยะเลนส์ที่ใช้ถ่ายภาพ
  • เลือกกล้องให้เหมาะกับการถ่ายรูป
Skills
ถ่ายรูป
สอนถ่ายรูป
อบรม photoshop