จัดพอร์ตฟอร์ลิโอของตัวเองให้เหมาะสม | FutureSkill

จัดพอร์ตฟอร์ลิโอของตัวเองให้เหมาะสม

36 ผู้เรียน

Course 6: จัดพอร์ตฟอร์ลิโอของตัวเองให้เหมาะสม

  • การลงทุนที่ดีควรจะต้องมีการกระจายสินทรัพย์ อย่าลงทุนในสินทรัพย์ใดเพียงอย่างเดียว
  • การจัดพอร์ตฟอร์ลิโอให้สมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน
Skills
เรียนเล่นหุ้น
กองทุนรวม
สอนการลงทุน
เล่นหุ้นใช้เงินเท่าไร
เรียนการลงทุน
เปิดพอร์ตลงทุน
สอนเล่นหุ่น
เล่นหุ้นง่ายๆ
investment
การลงทุน