ทำความรู้จักตราสารอนุพันธ์ | FutureSkill

ทำความรู้จักตราสารอนุพันธ์

36 ผู้เรียน

Course 4: ทำความรู้จักตราสารอนุพันธ์

  • ตราสารอนุพันธ์คืออะไร
  • อนุพันธ์ที่ซื้อขายได้ในประเทศไทยมีอะไรบ้าง
  • ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากซื้อขายอนุพันธ์
  • จะเปิดพอร์ตเพื่อซื้อขายอนุพันธ์ต้องทำอย่างไร
Skills
เรียนเล่นหุ้น
กองทุนรวม
สอนการลงทุน
สอนเล่นหุ่น
investment
การลงทุน