ทำความรู้จักโปรแกรม Canva เบื้องต้น | FutureSkill

ทำความรู้จักโปรแกรม Canva เบื้องต้น

64 ผู้เรียน
Rachapon Pa-oblhek
เป็น Content Manager ที่ Infographic Thailand
64 ผู้เรียน

Course 1: ทำความรู้จักโปรแกรม Canva เบื้องต้น 

  • วิธีการ Log in 
  • สิ่งที่โปรแกรมนี้สามารถทำได้มีอะไรบ้าง 
  • ส่วนประกอบต่างๆ ของ www.canva 

  - All Your Design :ที่รวมงานเก่าที่เคยทำกลับมาแก้ไขได้ 

  - Shared with You :ที่รวมงานสำหรับไล์ที่คนอื่นแชร์ให้ทำงานร่วมกัน 

  - Create a Team: เพื่มชื่อคนในทีมให้สามารถแก้ไขงานได้ 

  - Your Brand: สร้างชุดสีของแบรนด์ตัวเอง 

  - Find Template: หาแบบของงานเพื่อแก้ไขได้ทันที 

  - Design School: รวมวีดีโอเคล็ดลับต่างๆ ในการดีไซน์ 

Skills
graphic
ออกแบบ
canva