ทำความรู้จัก Docker | FutureSkill

ทำความรู้จัก Docker

Porramet Promsang
เป็น Cloud Systems Engineer ที่ Metro Systems Corporation PCL.
  • Docker คืออะไร มีความจำเป็นอย่างไรกับงาน
  • Docker's Architecture โครงสร้างการทำงานของ
  • Product of Docker แนะนำ tools ของ Docker มีอะไรบ้างและแตกต่างกันอย่างไร(Docker CE edge, Docker CE stable, Docker EE, Docker Engine, Docker Machine)
  • Installation for Lab แนะนำวิธีการติดตั้ง Docker Machine 
  • Hello World Docker