ทำสื่อโฆษณาทั้งภาพนิ่งและ Video ง่ายๆด้วยมือถือเครื่องเดียว !! | FutureSkill
ทำสื่อโฆษณาทั้งภาพนิ่งและ Video ง่ายๆด้วยมือถือเครื่องเดียว !!


1.) Introduction
(0 นาที)
แนะนำคอร์สเรียน(0 นาที)
2.) Episode 1
(7 นาที)
การวางแผนกว่าจะได้สื่อโฆษณาทั้งภาพนิ่งและ Video (7 นาที)
3.) Episode 2
(7 นาที)
เทคนิคการตัดต่อ Video ด้วยมือถือ(7 นาที)
4.) Episode 3
(12 นาที)
เพิ่มเทคนิคพิเศษให้ Video ของคุณว้าวมากขึ้น(12 นาที)
5.) Episode 4
(7 นาที)
Video smooth ขึ้นด้วย Transition(7 นาที)
6.) Episode 5
(5 นาที)
ทำสื่อโฆษณารูปภาพด้วย apps ในมือถือ(5 นาที)
7.) Episode 6
(13 นาที)
ทำ motion graphic ขายของง่ายๆด้วยมือถือ(13 นาที)
8.) Episode 7
(16 นาที)
ทำวิดีโอพรีเซนท์สินค้าด้วยมือถือเครื่องเดียว(16 นาที)

ทำสื่อโฆษณาทั้งภาพนิ่งและ Video ง่ายๆด้วยมือถือเครื่องเดียว !!

8 บทเรียน |1 ชั่วโมง 12 นาที