ทำเว็บไซต์ให้ติดหน้าแรกบน Google ทันที ด้วย Google Ads | FutureSkill
ทำเว็บไซต์ให้ติดหน้าแรกบน Google ทันที ด้วย Google Ads


1.) Introduction
(1 นาที)
แนะนำคอร์สเรียน(1 นาที)
2.) Episode 1
(12 นาที)
โฆษณา Google Ads คืออะไร(12 นาที)
3.) Episode 2
(18 นาที)
เริ่มต้นลงโฆษณาบน Google Ads(18 นาที)
4.) Episode 3
(21 นาที)
เข้าใจพฤติกรรมลูกค้าขณะค้นหาข้อมูลบน Google(21 นาที)
5.) Episode 4
(17 นาที)
ปัจจัยกำหนดค่าคลิกและอันดับโฆษณา Google ads(17 นาที)
6.) Episode 5
(11 นาที)
วางแผน และจัดวางโครงสร้าง Google Ads ที่มีประสิทธิภาพ(11 นาที)
7.) Episode 6
(47 นาที)
ลงโฆษณา Google Ads ให้ติดหน้าแรก (1/2)(29 นาที)
ลงโฆษณา Google Ads ให้ติดหน้าแรก (2/2)(17 นาที)
8.) Episode 7
(18 นาที)
เขียนข้อความยังไงให้ชนะใจลูกค้า ชนะ CTR คู่แข่ง(18 นาที)
9.) Episode 8
(14 นาที)
เครื่องมือวางแผนคำหลัก (Keyword Planner)(14 นาที)
10.) Episode 9
(15 นาที)
การลงโฆษณาแบบ Remarketing(15 นาที)
11.) Episode 10
(12 นาที)
วัดผลการลงโฆษณาด้วย Conversion(12 นาที)
12.) Episode 11
(28 นาที)
โฆษณารูปภาพด้วย Google Display Network(28 นาที)
13.) Episode 12
(24 นาที)
ลงโฆษณา YouTube ด้วย Google Ads(24 นาที)

ทำเว็บไซต์ให้ติดหน้าแรกบน Google ทันที ด้วย Google Ads

13 บทเรียน |4 ชั่วโมง 2 นาที