ทำไมต้องใช้ Excel จุดเด่นและแนะนำภาพรวม | FutureSkill

ทำไมต้องใช้ Excel จุดเด่นและแนะนำภาพรวม

45 ผู้เรียน
45 ผู้เรียน

คอร์ส 1: ทำไมต้องใช้ Excel จุดเด่นและแนะนำภาพรวม

  • เหมาะสำหรับการใช้งานประเภทใดและเหมาะกับใคร
Skills
excel
table
การสร้างตาราง
สูตรคำนวณ
IF
formatting