ทำ Database Monitor เพื่อแจ้งเตือนลูกค้าให้มารับกาแฟ | FutureSkill

ทำ Database Monitor เพื่อแจ้งเตือนลูกค้าให้มารับกาแฟ

Petch Kruapanich
เป็น Senior Software Engineer ที่ Digital Government Development Agency (Public Organization)

Episode 13: ทำ Database Monitor เพื่อแจ้งเตือนลูกค้าให้มารับกาแฟ

คอรส์นี้เราจะมาทำตัว database monitor เพื่อเรียกลูกค้ามารับกาแฟกัน โดยในตอนนี้จะแบ่งออกเป็น 3 เรื่องหลักๆดังนี้

  • ทำความเข้าใจ push method
  • เตรียม push function หาลูกค้าที่สั่งกาแฟ
  • ทำ Flex Order Inform ให้ลูกค้าทราบ
Skills
ติดตั้งแชทบอทบนLine
สอนแชทบอท
แชทบอท
Chatbots
Chatbot