ปลดล็อคหนี้ให้อยู่หมัด ด้วยการบริหารจัดการหนี้อย่างถูกวิธี | FutureSkill
ปลดล็อคหนี้ให้อยู่หมัด ด้วยการบริหารจัดการหนี้อย่างถูกวิธี


1.) Introduction
(1 นาที)
แนะนำคอร์สเรียนบริหารจัดการหนี้(1 นาที)
2.) เรียนรู้และเข้าก่อนเริ่มต้นก่อนเป็นหนี้
(9 นาที)
Episode 1(9 นาที)
3.) รู้จัก “ดอกเบี้ย”
(14 นาที)
Episode 2(14 นาที)
4.) หากติดเครดิตบูโร
(9 นาที)
Episode 3(9 นาที)
5.) เป็นหนี้บ้านต้องจัดการอย่างไร
(13 นาที)
Episode 4(13 นาที)
6.) เป็นหนี้รถจัดการอย่างไรให้ปิดเร็ว
(8 นาที)
Episode 5(8 นาที)
7.) วิธีเลือกธนาคารรีไฟแนนซ์ให้คุ้มที่สุด
(14 นาที)
Episode 6(14 นาที)
8.) เป็นหนี้บัตรเครดิตต้องจัดการอย่างไร
(6 นาที)
Episode 7(6 นาที)
9.) มีหนี้หลายอย่าง ควรบริหารจัดการอย่างไร
(8 นาที)
Episode 8(8 นาที)
10.) เมื่อมีปัญหาเริ่มไม่สามารถชำระหนี้ได้
(8 นาที)
Episode 9(8 นาที)
11.) มีหนี้แล้วจะปลดล็อคหนี้อย่างไร
(19 นาที)
Episode 10(19 นาที)

ปลดล็อคหนี้ให้อยู่หมัด ด้วยการบริหารจัดการหนี้อย่างถูกวิธี

11 บทเรียน |1 ชั่วโมง 54 นาที