ปูเส้นทางสู่การเป็น Graphic designer ด้วย Adobe Illustrator | FutureSkill
ปูเส้นทางสู่การเป็น Graphic designer ด้วย Adobe Illustrator


1.) Introduction
(1 นาที)
แนะนำคอร์สเรียน(1 นาที)
2.) ทำความรู้จักโปรแกรม Illustrator
(17 นาที)
Episode 1(17 นาที)
3.) การทำงานกับวัตถุ
(10 นาที)
Episode 2(10 นาที)
4.) ปรับแต่งวัตถุขั้นสูงด้วย Appearance
(19 นาที)
Episode 3(19 นาที)
5.) การวาดรูป Drawing ในโปรแกรม Illustrator
(23 นาที)
Episode 4(23 นาที)
6.) Brushes ใน AI ทำอะไรได้บ้าง
(28 นาที)
Episode 5(28 นาที)
7.) เปลี่ยนรูปภาพเป็น Vector
(12 นาที)
Episode 6(12 นาที)
8.) สร้างตัวอักษรให้มีลูกเล่นด้วย illustrator
(16 นาที)
Episode 7(16 นาที)
9.) การพิมพ์และการ export artwork
(7 นาที)
Episode 8(7 นาที)
10.) Workshop ทำ Logo สินค้าตัวเอง
(26 นาที)
Workshop Part1(26 นาที)
11.) Workshop ฝึกทำ Poster สินค้า
(12 นาที)
Workshop Part2(12 นาที)

ปูเส้นทางสู่การเป็น Graphic designer ด้วย Adobe Illustrator

11 บทเรียน |2 ชั่วโมง 56 นาที