มือใหม่หัดทำกราฟฟิคง่ายๆด้วยโปรแกรม adobe illustrator | FutureSkill
มือใหม่หัดทำกราฟฟิคง่ายๆด้วยโปรแกรม adobe illustrator


1.) Introduction
(0 นาที)
แนะนำคอร์สเรียน(0 นาที)
2.) Episode 1
(14 นาที)
เทคนิคการสร้างกราฟฟิคง่ายๆ ด้วยเครื่องมือ Pen Tool (14 นาที)
3.) Episode 2
(14 นาที)
ต่อยอดการสร้าง Flat Design เพื่อขายใน ShutterStock(14 นาที)
4.) Episode 3
(14 นาที)
ออกแบบ Icon ง่ายๆ ในสไตล์คุณ(14 นาที)
5.) Episode 4
(12 นาที)
สร้าง Character ง่ายๆด้วย Illustrator ภายใน 10 นาที(12 นาที)
6.) Episode 5 (การสร้างตัวหนังสือแบบต่างๆ)
(55 นาที)
สร้างตัวหนังสือนีออนให้เท่ห์แบบไม่มีใครเหมือนด้วย Adobe Illustrator(9 นาที)
สร้างข้อความแบบทีวีเสียให้เท่ห์แบบไม่มีใครเหมือนด้วย Adobe Illustrator(14 นาที)
สร้างข้อความแบบมีเงาสะท้อนบนผิวน้ำด้วย Adobe Illustrator(8 นาที)
สร้างข้อความแบบไล่แสงเงาด้วย Adobe Illustrator(13 นาที)
สร้างข้อความแบบเลียนแบบ 3 มิติด้วย Adobe Illustrator(9 นาที)

มือใหม่หัดทำกราฟฟิคง่ายๆด้วยโปรแกรม adobe illustrator

6 บทเรียน |1 ชั่วโมง 50 นาที