ยอมรับความเสี่ยงก่อนเริ่มลงทุน | FutureSkill

ยอมรับความเสี่ยงก่อนเริ่มลงทุน

29 ผู้เรียน

Course 5: ยอมรับความเสี่ยงก่อนเริ่มลงทุน

  • ก่อนที่จะเริ่มต้นลงทุนต้องเข้าใจเรื่องความเสี่ยงก่อน ไม่มีการลงทุนใดที่ไม่มีความเสี่ยงขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถรับความเสี่ยงนั้นได้มากน้อยเพียงใด
  • เข้าใจการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยและอายุ
  • ความเสี่ยงที่แตกต่างกันของแต่ละสินทรัพย์
Skills
เรียนเล่นหุ้น
กองทุนรวม
สอนการลงทุน
เล่นหุ้นใช้เงินเท่าไร
เรียนการลงทุน
เปิดพอร์ตลงทุน
สอนเล่นหุ่น
เล่นหุ้นง่ายๆ
investment
การลงทุน