รู้จักกองทุนรวมทุกประเภท | FutureSkill

รู้จักกองทุนรวมทุกประเภท

45 ผู้เรียน

Course 3: รู้จักกองทุนรวมทุกประเภท

  • กองทุนรวมคืออะไร ต่างจากลงทุนหุ้นอย่างไร
  • กองทุนรวมมีกี่ประเภท แตกต่างกันอย่างไร
  • จะเปิดพอร์ตลงทุนต้องใช้เงินเท่าไร มีขั้นตอนอย่างไร
Skills
เรียนเล่นหุ้น
กองทุนรวม
สอนการลงทุน
เล่นหุ้นใช้เงินเท่าไร
เรียนการลงทุน
เปิดพอร์ตลงทุน
สอนเล่นหุ่น
เล่นหุ้นง่ายๆ
investment
การลงทุน