รู้จักกับโปรแกรม Lightroom ทำอะไรได้บ้าง ? จบใน 10 นาที | FutureSkill

รู้จักกับโปรแกรม Lightroom ทำอะไรได้บ้าง ? จบใน 10 นาที

57 ผู้เรียน

รู้จักกับโปรแกรม Lightroom ทำอะไรได้บ้าง ? จบใน 10 นาที

  • โปรแกรม Lightroom คืออะไร, ต่างจาก Photoshop ยังไง, มีข้อดีอะไรบ้าง
  • แนะนำ File ที่เหมาะกับการแต่งรูป (RAW VS JPG)
  • การ Import ภาพ
  • เครื่องมือพื้นฐานการปรับแต่งรูป : Exposure/Contrast/Highlight/Shadows/Whites Black/Clarity/Vibrance Saturation
  • Export ภาพ
Skills
Lightroom
แต่งรูป