รู้จักกับโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น | FutureSkill

รู้จักกับโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น

71 ผู้เรียน
71 ผู้เรียน

Course 1 : รู้จักกับโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น

  • โปรแกรม Photoshop เหมาะกับงานประเภทไหน
  • โปรแกรม Photoshop ทำอะไรได้บ้าง
  • รู้จักนามสกุลไฟล์ต่างๆ ในโปรแกรม Photoshop
  • เทคนิคตั้งค่าหน้ากระดาษสำหรับเริ่มงาน
Skills
อบรม photoshop
ทำแบนเนอร์
เรียน photoshop
สอน photoshop