วัดผลการลงโฆษณาด้วย Conversion | FutureSkill

วัดผลการลงโฆษณาด้วย Conversion

Course 10 : วัดผลการลงโฆษณาด้วย Conversion

หากคุณลงโฆษณาเพื่อโปรโมทสินค้าหรือบริการของคุณให้เป็นที่รู้จักเพียงอย่างเดียว โดยไม่ทราบถึงผลตอบรับในสิ่งที่ได้ลงแรงลงทุนไปนั้น นับว่าเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง สำหรับ session นี้ จะอธิบายถึงการกระทำบางอย่างที่คุณต้องการทราบจากผู้ที่เข้าเว็บไซต์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อของ การสมัครสมาชิก การลงทะเบียน การสมัครรับข้อมูลข่าวสาร การอ่านบทความในหน้าเพจจนจบ และอื่นๆที่สร้างประโยชน์ให้กับเจ้าของเว็บไซต์

  • Conversion คืออะไร
  • ติด Conversion Trackingอย่างไรจึงเหมาะสม
  • ตัวอย่าง Conversion Tracking Code
Skills
ลงโฆษณา Google ads
google search
googleads
เรียน google ads
สอน google ads