วิเคราะห์ข้อมูลของคุณให้เข้าใจง่ายด้วย Power BI | FutureSkill
วิเคราะห์ข้อมูลของคุณให้เข้าใจง่ายด้วย Power BI


1.) Introduction
(1 นาที)
Introduction to Power BI(1 นาที)
2.) เข้าใจพื้นฐาน Data Analytics 101
(8 นาที)
Data Analytics 101(8 นาที)
3.) รู้จักโปรแกรม Microsoft Power BI
(7 นาที)
Basic Microsoft Power BI (7 นาที)
4.) Dashboard คืออะไร? และเรากำลังทำอะไรอยู่
(6 นาที)
Dashboard คืออะไร(6 นาที)
เอกสารประกอบการเรียน
5.) ขั้นตอนการทำงานกับ Power BI
(14 นาที)
วิธีการทำงานของ Power BI(14 นาที)
เอกสารประกอบการเรียน
6.) การจัดเตรียมข้อมูล Transform Data ด้วย Power Bi
(23 นาที)
Transform Data(23 นาที)
7.) สร้างและจัดการ Relationship ของข้อมูล
(5 นาที)
Data Relationship (5 นาที)
8.) Visualization ข้อมูลด้วย Power Bi
(14 นาที)
Data Visualization(14 นาที)
9.) การออกแบบรายงานและ Publish เพื่อแชร์ข้อมูล
(6 นาที)
Publish Data(6 นาที)
10.) Workshop วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดด้วย Perwer Bi
(16 นาที)
Workshop(16 นาที)
เอกสารประกอบการเรียน
11.) เอกสารสำหรับดาวน์โหลด
(0 นาที)
Slide

วิเคราะห์ข้อมูลของคุณให้เข้าใจง่ายด้วย Power BI

11 บทเรียน |1 ชั่วโมง 44 นาที