สร้างเว็บอย่างง่ายๆ ด้วยการใช้ Docker | FutureSkill

สร้างเว็บอย่างง่ายๆ ด้วยการใช้ Docker

Porramet Promsang
เป็น Cloud Systems Engineer ที่ Metro Systems Corporation PCL.
  •  สร้าง Web HTTP จาก Docker Container
  • การ Commit Docker Container ของเราให้สามารถนำไป deploy ที่อื่นได้
Skills
DevOps