สร้าง Mobile Application ทั้ง IOS และ Android ง่ายๆด้วย React-Native | FutureSkill
สร้าง Mobile Application ทั้ง IOS และ Android ง่ายๆด้วย React-Native


1.) Introduction
(1 นาที)
แนะนำคอร์สเรียน(1 นาที)
2.) ปูพื้นฐาน React Native Javascript
(21 นาที)
Episode 1(21 นาที)
3.) ปูพื้นฐาน React Native ด้วย HTML และ CSS
(11 นาที)
Episode 2(11 นาที)
4.) สร้าง Application แรกของคุณด้วย Expo
(9 นาที)
Episode 3(9 นาที)
5.) React Native Component
(19 นาที)
Episode 4(19 นาที)
6.) การใช้ States Props Reuse Component
(22 นาที)
Episode 5(22 นาที)
7.) Navigation ใน React Native
(16 นาที)
Episode 6(16 นาที)
8.) Workshop การทํา Summit App
(1 ชั่วโมง 3 นาที)
Workshop Part1(26 นาที)
Workshop Part2(19 นาที)
Workshop Part3(17 นาที)
เอกสารประกอบการเรียน

สร้าง Mobile Application ทั้ง IOS และ Android ง่ายๆด้วย React-Native

8 บทเรียน |2 ชั่วโมง 46 นาที