ออกแบบบทสนทนาของแชทบอท | FutureSkill

ออกแบบบทสนทนาของแชทบอท

C
Chanakarn Chinchatchawal
เป็น CEO ที่ ZWIZ.AI

Episode 2: ออกแบบบทสนทนาของแชทบอท 

ทำความเข้าใจการออกแบบ และ การทำงานของแชทบอทก่อนเริ่มสร้างจริง โดยเราจะสอนให้เข้าใจถึงแต่ละส่วนของการออกแบบการสนทนา รวมถึงการออกแบบ Persona และ Conversation Design ให้สื่อสารกับลูกค้าได้ถูกต้อง

  • โครงสร้างบทสนทนาของแชทบอท (Basic Chatbot Structure)
  • การออกแบบลักษณะของแชทบอท และ บทสนทนา (Persona and Conversation Design)
  • ความท้าทายในการออกแบบแชทบอท (Design Challenge)
Skills
เขียน code
แชทบอท
สอนทำแชทบอท
Chatbot