อัพโหลดไฟล์ Online ฟรี! บน Google Drive | FutureSkill
อัพโหลดไฟล์ Online ฟรี! บน Google Drive


1.) Introduction
(0 นาที)
แนะนำคอร์สเรียน(0 นาที)
2.) Episode 1
(5 นาที)
เริ่มต้นใช้งาน Google Drive(5 นาที)
3.) Episode 2
(10 นาที)
วิธีจัดการไฟล์ต่างๆ บน Google Drive(10 นาที)
4.) Episode 3
(8 นาที)
จัดหมวดหมู่ และแชร์ไฟล์บน Google Drive(8 นาที)
5.) Episode 4
(7 นาที)
ใช้งาน Google Drive ได้ทุกที่ผ่านมือถือ(7 นาที)

อัพโหลดไฟล์ Online ฟรี! บน Google Drive

5 บทเรียน |32 นาที