เก็บงาน Intent การสั่งกาแฟ | FutureSkill

เก็บงาน Intent การสั่งกาแฟ

Petch Kruapanich
เป็น Senior Software Engineer ที่ Digital Government Development Agency (Public Organization)

Episode 8: เก็บงาน Intent การสั่งกาแฟ 

คอร์สนี้เราจะมาเก็บงาน โดยเพิ่ม intent ที่จำเป็นในการสั่งกาแฟ ที่มีความเนียนมากขึ้น โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงดังนี้

  • เพิ่ม intent การตอบปฎิเสธการยืนยันออเดอร์
  • เพิ่ม intent การตอบยืนยันออเดอร์
Skills
แชทบอท
Chatbots
Chatbot