เขียนให้ขายดีด้วยเทคนิค Contrast | FutureSkill

เขียนให้ขายดีด้วยเทคนิค Contrast

148 ผู้เรียน
P
Patcharadanai Thongnam
เป็น Creative Director, Course Developer ที่ Like Me ,Co.,ltd.
148 ผู้เรียน

คอร์สที่ 2: เขียนให้ขายดีด้วยเทคนิค Contrast

  คอร์สนี้เป็นคอร์สที่จะทำให้ทุกคนได้รู้และเข้าใจเทคนิคการเขียนในรูปแบบ Contrast ซึ่งเหมาะสำหรับคนที่สนใจ หรือเป็น Creative ทั้ง Inhouse Creative และ Advertising Agency Creative จะเป็นเทคนิคการเขียนที่เป็นสูตรสำเร็จช่วยให้ทำงานได้ง่าย รวดเร็ว และสร้างความแตกต่าง ความใหม่ ความน่าสนใจให้งานเขียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถใช้ได้กับงานเขียนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น หนังสือ บทความ โฆษณา หรือสโลแกนได้

- รู้จัก Contrast

- เขียนให้ขายดีด้วย Contrast

**Download เอกสารเพิ่มเติม http://bit.ly/2Bbk2Bf
Skills
วิธีเขียน content
สอนเขียน content
contentmarketing
blogger
contentwriting
การเขียน
content