เตรียมตัวก่อนเริ่มทำ Chatbot | FutureSkill

เตรียมตัวก่อนเริ่มทำ Chatbot

Petch Kruapanich
เป็น Senior Software Engineer ที่ Digital Government Development Agency (Public Organization)

Episode 1: เตรียมตัวก่อนเริ่มทำ Chatbot

เตรียมเครื่องมือและเตรียม environment เพื่อใช้ในการพัฒนา  Chatbot ด้วย firebase และ dialogflow กัน

โดยจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมดังต่อไปนี้Skills
สอนแชทบอท
แชทบอท
เรียนแชทบอท
Chatbots
Chatbot