เทคนิคการถ่ายภาพ Portrait | FutureSkill

เทคนิคการถ่ายภาพ Portrait

เทคนิคการถ่ายภาพ Portrait 

  • เทคนิคต่างๆที่ใช้ในการถ่ายภาพ Portrait
  • หลักการการวางคอมโพส การถ่ายภาพ Portrait การดูทิศทางของเเสงเเละเงา
Skills
photography
ถ่ายรูป
สอนถ่ายรูป
เรียนถ่ายรูป