เทคนิคการรับฟังคนอื่นอย่างแท้จริง | FutureSkill

เทคนิคการรับฟังคนอื่นอย่างแท้จริง

Funknathee Prapasawat
เป็น Founder ที่ know-are.com

Course 5. เทคนิคการรับฟังคนอื่นอย่างแท้จริง

เพราะการตัดสิน ทำให้ปิดการเรียนรู้ กระบวนการคิด เราต้องยอมรับ และถามตัวเอง เราเรียนรู้อะไรบ้าง

  • เทคนิคการรับฟังคนอื่นอย่างแท้จริง
  • เรียนรู้การไม่ตัดสินและการเปิดรับ


 

**อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ : กระดาษ A4 และ ปากกา/ดินสอ เพราะคอร์สนี้มี workshop สนุกๆ ให้ฝึกกันด้วย 
Skills
softskill
creativity
problemsolving
creative
ความคิดเชื่อมโยง