เทคนิคการรับฟังคนอื่นอย่างแท้จริง | FutureSkill

เทคนิคการรับฟังคนอื่นอย่างแท้จริง

48 ผู้เรียน
Funknathee Prapasawat
เป็น Founder ที่ know-are.com
48 ผู้เรียน

Course 5. เทคนิคการรับฟังคนอื่นอย่างแท้จริง

เพราะการตัดสิน ทำให้ปิดการเรียนรู้ กระบวนการคิด เราต้องยอมรับ และถามตัวเอง เราเรียนรู้อะไรบ้าง

  • เทคนิคการรับฟังคนอื่นอย่างแท้จริง
  • เรียนรู้การไม่ตัดสินและการเปิดรับ
**อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ : กระดาษ A4 และ ปากกา/ดินสอ เพราะคอร์สนี้มี workshop สนุกๆ ให้ฝึกกันด้วย 
Skills
ความคิดเชื่อมโยง
softskill
creativity
problemsolving
creative