เทคนิคง่ายๆ ในการเขียน Copywriting และการทำ Content ให้ชนะใจคนเสพย์ | FutureSkill
เทคนิคง่ายๆ ในการเขียน Copywriting และการทำ Content ให้ชนะใจคนเสพย์


1.) Introduction
(0 นาที)
แนะนำคอร์สเรียน(0 นาที)
2.) Episode 1
(14 นาที)
เขียนให้ขายดีด้วยเทคนิค Metaphor(14 นาที)
3.) Episode 2
(14 นาที)
เขียนให้ขายดีด้วยเทคนิค Contrast(14 นาที)
4.) Episode 3
(13 นาที)
เขียนให้ขายดีเทคนิคเฉพาะเจาะจง(13 นาที)
5.) Episode 4
(13 นาที)
เขียนให้ขายดีด้วยเทคนิคคำซ้ำ(13 นาที)
6.) Episode 5
(14 นาที)
เขียนให้ขายดีด้วยเทคนิคดึงดูด(14 นาที)
7.) Episode 6
(21 นาที)
เขียนให้ขายดีด้วยการเกาะกระแส(21 นาที)
8.) Episode 7
(17 นาที)
ตั้งชื่อแบรนด์อย่างไรให้ปัง(17 นาที)
9.) Episode 8
(7 นาที)
เมื่อ Content ไม่ใช่แค่ข้อความ หรือวิดีโอ (7 นาที)
10.) Episode 9
(13 นาที)
เรียนรู้เทคนิคการสร้าง Headline ที่ใคร ๆ ก็อยากคลิก(13 นาที)
11.) Episode 10
(13 นาที)
จะเริ่มต้นทำคอนเทนต์สักอันต้องเริ่มจากอะไร??(13 นาที)
12.) Episode 11
(7 นาที)
สร้าง Storytelling ยังไงให้คนจดจำ(7 นาที)
13.) Episode 12
(12 นาที)
เป็น Blogger ง่ายๆ ได้ใน 10 นาที(12 นาที)
14.) เอกสารสำหรับดาวน์โหลด
(0 นาที)
เอกสารประกอบการเรียน

เทคนิคง่ายๆ ในการเขียน Copywriting และการทำ Content ให้ชนะใจคนเสพย์

14 บทเรียน |2 ชั่วโมง 43 นาที