เปลี่ยนชาร์ทหมองๆ ให้น่ามองในคลิกเดียว | FutureSkill

เปลี่ยนชาร์ทหมองๆ ให้น่ามองในคลิกเดียว

Rachapon Pa-oblhek
เป็น Content Manager ที่ Infographic Thailand

Episode 6: เปลี่ยนชาร์ทหมองๆ ให้น่ามองในคลิกเดียว 

 • ประเภทชาร์ทแบบต่างๆ 
  • เรียงลำดับ 
  • บอกส่วนประกอบ 
  • เปรียบเทียบ
 • การสร้างชาร์ทแบบต่างๆ ใน Powerpoint 
 • การใช้สีในชาร์ท
 • การใส่ Text ประกอบชาร์ท 
 • การใส่ชาร์ทบนภาพ  
Skills
สอน presentation
power point