เรียนเปียโนพื้นฐานสู่มือโปร | FutureSkill
เรียนเปียโนพื้นฐานสู่มือโปร


1.) Introduction
(0 นาที)
แนะนำคอร์สเรียน(0 นาที)
2.) Episode 1
(7 นาที)
เทคนิคการเล่นเปียโนจากมือใหม่สู่มืออาชีพ(7 นาที)
3.) Episode 2
(20 นาที)
เทคนิคการฝึกใช้นิ้วเล่นเปียโนเบื้องต้น Part 1(7 นาที)
เทคนิคการฝึกใช้นิ้วเล่นเปียโนเบื้องต้น Part 2(12 นาที)
4.) Episode 3
(12 นาที)
ทฤษฏีที่ต้องรู้การเล่น Scale & Chord(12 นาที)
5.) Episode 4
(19 นาที)
ทฤษฏีที่ต้องรู้ในการเล่นเปียโน (19 นาที)
6.) Episode 5
(7 นาที)
รู้จักการอ่านโน้ตบรรทัดห้าเส้น(7 นาที)
7.) Episode 6
(9 นาที)
การอ่านโน้ตและคอร์ดเพลงพื้นฐาน(9 นาที)
8.) Episode 7
(6 นาที)
ฝึกเรียนเปียโนเป็นบทเพลงจากกระดาษโน้ต(6 นาที)
9.) Episode 8
(11 นาที)
หัดเล่นเปียโนแบบบทเพลง(11 นาที)

เรียนเปียโนพื้นฐานสู่มือโปร

9 บทเรียน |1 ชั่วโมง 37 นาที