เล่าข้อมูลที่ซับซ้อนให้เหลือหน้าเดียวด้วย Diagram ง่ายๆใน Powerpoint | FutureSkill

เล่าข้อมูลที่ซับซ้อนให้เหลือหน้าเดียวด้วย Diagram ง่ายๆใน Powerpoint

Rachapon Pa-oblhek
เป็น Content Manager ที่ Infographic Thailand

Episode 7: เล่าข้อมูลที่ซับซ้อนให้เหลือหน้าเดียวด้วย Diagram ง่ายๆใน Powerpoint 

  • การแยกประเภทข้อมูล 

                - เรียงลำดับ 

                - บอกส่วนประกอบ 

                - เปรียบเทียบ

  • การสร้าง Diagram แบบต่างๆ 
  • การใช้สีใน Diagram 
Skills
infographic
สอน presentation
power point
diagram