เล่า Storytelling ของแบรนด์อย่างไรให้ตรงใจลูกค้า | FutureSkill

เล่า Storytelling ของแบรนด์อย่างไรให้ตรงใจลูกค้า

40 ผู้เรียน
Nares Laopannarai
เป็น Co-Founders and Chief Operation Officer ที่ Stockquadrant
40 ผู้เรียน

Course 6: เล่า Storytelling ของแบรนด์อย่างไรให้ตรงใจลูกค้า

  • การสร้างคอนเทนท์ให้บอกเล่าเรื่องราวขององค์กรและแบรนด์ 
  • เพื่อให้ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายมีความผูกพันกับสินค้าและบริการของเรา 
  • การสร้างทีมพัฒนาคอนเทนท์ภายในองค์กร
Skills
contentmarketing
contentwriting
Marketing