โฆษณา Google Display Network | FutureSkill

โฆษณา Google Display Network

Course 11: การโฆษณา Google Display Network 

เมื่อพูดถึง Google ก็ต่างพากันคิดว่ามีแค่ Google Searchเท่านั้น แต่รู้หรือไม่การตลาด ณ ตอนนี้ ต่างพากันสนใจการโฆษณารูปภาพ ไม่แพ้ Search เลยเช่นเดียวกันซึ่งโฆษณารูปภาพจะแสดงโฆษณาไปตามเว็บไซต์ต่างๆที่เป็นพันธมิตรกับ Googleนั่นก็คือเว็บไซต์ต่างๆที่ลงสมัคร Adsense กับ Google เอาไว้นั่นเอง

  • Google Display Network คืออะไร
  • ความสำคัญของ Google Display Network
  • การเลือกกลุ่มเป้าหมาย 6 ประเภท
Skills
Google ads
google adword
ลงโฆษณา Google ads
google search
เรียน google ads
สอน google ads