โปรโมท Content ของคุณอย่างไรให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก | FutureSkill

โปรโมท Content ของคุณอย่างไรให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก

44 ผู้เรียน
Nares Laopannarai
เป็น Co-Founders and Chief Operation Officer ที่ Stockquadrant
44 ผู้เรียน

Course 9: โปรโมท Content ของคุณอย่างไรให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก

  • วิธีการซื้อโฆษณาทาง Facebook
  • โปรโมทด้วย Instagram
  • โปรโมทด้วย Youtube
  • โปรโมทด้วย Google Adwords 
Skills
contentmarketing
contentwriting
Marketing