ใช้ Cartoon Character ใน Powerpoint ที่มือใหม่ก็ใช้ได้แบบมืออาชีพ | FutureSkill

ใช้ Cartoon Character ใน Powerpoint ที่มือใหม่ก็ใช้ได้แบบมืออาชีพ

Rachapon Pa-oblhek
เป็น Content Manager ที่ Infographic Thailand

Episode 8: วิธีการใช่ Cartoon Character ใน Powerpoint ที่มือใหม่ก็ใช้ได้แบบมืออาชีพ 

  • ประเภทของ Icon แบบต่าง
    • Fill/ Stroke/ Gradient 
  • วิธีการใช้ www.flaticon.com 
  • ประเภทไฟล์ชนิดต่างๆ 
Skills
infographic
สอน presentation
power point