ใช้ Docker ลงมือจริง Step-by-step เป็นใน 2 ชม. | FutureSkill
ใช้ Docker ลงมือจริง Step-by-step เป็นใน 2 ชม.


1.) Introduction
(1 นาที)
แนะนำคอร์สเรียน(1 นาที)
2.) Episode 1
(8 นาที)
Technology Overview ทำความรู้จักกับ Container(8 นาที)
3.) Episode 2
(9 นาที)
ทำความรู้จัก Docker/Preparing for Docker เตรียมความพร้อมการใช้งาน(9 นาที)
4.) Episode 3
(17 นาที)
Deploy Containers เริ่มสร้าง Container ง่ายๆ(17 นาที)
Download Console Emulator สำหรับผู้ที่ใช้งาน Windows
5.) Episode 4
(15 นาที)
Create your Web สร้างเว็บอย่างง่ายๆ ด้วยการใช้ Docker(15 นาที)
6.) Episode 5
(14 นาที)
Registry ศูนย์รวมของ Docker Images(14 นาที)
7.) Episode 6
(8 นาที)
Dockerfile Configuration file ที่ใช้สร้าง Docker Images(8 นาที)
8.) Episode 7
(10 นาที)
Docker-compose(10 นาที)
9.) Episode 8
(16 นาที)
Docker Orchestration Overview(16 นาที)

ใช้ Docker ลงมือจริง Step-by-step เป็นใน 2 ชม.

9 บทเรียน |1 ชั่วโมง 42 นาที