ปูพื้นฐาน Excel ของคุณให้พร้อม ในยุค Big Data | FutureSkill
ปูพื้นฐาน Excel ของคุณให้พร้อม ในยุค Big Data


1.) Introduction
(0 นาที)
แนะนำคอร์สเรียน(0 นาที)
2.) Episode 1
(8 นาที)
ทำไมต้องใช้ Excel จุดเด่นและแนะนำภาพรวม (8 นาที)
3.) Episode 2
(27 นาที)
แถบเครื่องมือและการทำงานพื้นฐานในโปรแกรม Microsoft Excel(27 นาที)
4.) Episode 3
(20 นาที)
ออกแบบชิ้นงานให้สวยงามและเข้าใจง่ายด้วย Formatting ในโปรแกรม Microsoft Excel(20 นาที)
5.) Episode 4
(10 นาที)
แสดงผลข้อมูลด้วย Graph & Chart ในโปรแกรม Microsoft Excel (10 นาที)
6.) Episode 5
(14 นาที)
การใช้ฟังค์ชั่น IF ในโปรแกรม Microsoft Excel (14 นาที)
7.) Episode 6
(5 นาที)
การใช้ V-Lookup ในโปรแกรม Microsoft Excel (5 นาที)
8.) Episode 7
(11 นาที)
การทำงานกับ Worksheet, Workbook และการ Sorting(11 นาที)
9.) Episode 8
(13 นาที)
การสร้างกฎของเซลเพื่อการสำเสนอ(13 นาที)

ปูพื้นฐาน Excel ของคุณให้พร้อม ในยุค Big Data

9 บทเรียน |1 ชั่วโมง 51 นาที