ไอเดียสร้างสรรค์จากความฟุ้งซ่าน | FutureSkill

ไอเดียสร้างสรรค์จากความฟุ้งซ่าน

49 ผู้เรียน
Funknathee Prapasawat
เป็น Founder ที่ know-are.com
49 ผู้เรียน

Course 6. ไอเดียสร้างสรรค์จากความฟุ้งซ่าน

การจินตนาการเยอะๆ การตั้งคำถามให้กับตัวเองบ่อยครั้ง และความไม่สนใจว่าโลกจะมองยังไง อาจจะทำให้เรามีทักษะและกระบวนการคิดที่ประสบความสำเร็จมากถึงมากที่สุด

  • เทคนิคการคิดฟุ้งซ่าน
  • กระบวนการตั้งคำถาม
  • ประโยชน์ของการอย่าไปสนใจโลก ผิด/ถูก
  • เทคนิคการสร้างบรรยากาศ
**อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ : กระดาษ A4 และ ปากกา/ดินสอ เพราะคอร์สนี้มี workshop สนุกๆ ให้ฝึกกันด้วย 
Skills
Associativethinking
ความคิดนอกกรอบ
ความคิดเชื่อมโยง
softskill
creativity
problemsolving
creative