3 กฎเหล็กการถ่ายรูปสวยด้วย Triangle Exposure | FutureSkill

3 กฎเหล็กการถ่ายรูปสวยด้วย Triangle Exposure

54 ผู้เรียน
54 ผู้เรียน

3 กฎเหล็กการถ่ายรูปสวยด้วย Triangle Exposure 

  • ปรับค่ากล้องในโหมดต่างๆ เเละค่าความสัมพันธ์ของ Speed – ISO – Aperture
Skills
photography
ถ่ายรูป
สอนถ่ายรูป